Bảo Hiểm Hàng Hóa

Bảo hiểm hàng hóa quốc tế là bảo hiểm cho các rủi ro bên ngoài gây ra tổn thất hoặc thiệt hại cho hàng hóa được bảo hiểm. Rủi ro xảy ra trong quá trình vận chuyển (và/hoặc lưu trữ tạm thời trong quá trình vận chuyển) được thực hiện bằng bất kỳ phương tiện vận chuyển nào, trong lãnh thổ Việt Nam hoặc trên toàn thế giới.

Bảo hiểm hàng hóa là một phần thiết yếu của kinh doanh. Mất mát hàng hóa trong quá trình vận chuyển là không thể tránh khỏi, trong nhiều trường hợp có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất/ nhập khẩu của doanh nghiệp. Mua bảo hiểm cho hàng hóa nhập khẩu hoặc xuất khẩu là một yêu cầu không thể thiếu trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa nói chung và hàng hóa nói riêng trong quá trình vận chuyển quốc tế.

Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong vận chuyển bằng các giải pháp bảo hiểm hàng hóa toàn diện, ASL sẽ đảm bảo an ninh tài chính cho doanh nghiệp trước các rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa thương mại.

Dịch Vụ Bảo Hiểm

Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi cung cấp chuyên môn kỹ thuật và giải pháp cho mọi rủi ro đa phương thức:

  • Hàng hóa nói chung
  • Hàng hóa dự án (bao gồm cả sự chậm trễ)
  • Chương trình bảo hiểm quốc tế
  • Cướp biển
  • Hậu quả hàng hóa mất mát
  • Chiến tranh và đình công (bao gồm khủng bố)