Đóng Gói

Nhiều công ty vận chuyển sản phẩm từ kho đến các nhà cung cấp bao bì bên ngoài rồi lại vận chuyển sản phẩm trở về cùng một kho. Điều này làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa trong quá trình đóng gói. ASL giúp khách hàng tiêu dùng của mình giảm chi phí và tăng tốc thời gian chu kỳ bằng cách thực hiện dịch vụ đóng gói hợp đồng trong kho.

Hơn nữa, dịch vụ đóng gói không nên dừng lại ở việc thực hiện đơn giản bao bì cuối cùng. 3PL đã phát triển kinh doanh để đáp ứng nhu cầu thị trường mới nổi này sẽ cho phép các công ty CPG theo đuổi mô hình thuê ngoài tổng thể cho các dịch vụ đóng gói hợp đồng, bao gồm thiết kế và thử nghiệm; tìm nguồn cung ứng và sở hữu vật liệu đóng gói.

Dịch Vụ

  • Custom pallets
  • Dán Keo
  • Clamshell/Blister pack/Folding box
  • Niêm Phong
  • Ink jet coding
  • Inserts
  • Kitting
  • Dán Nhãn
  • Đóng Gói
  • Quấn Màn Co