Kho Bãi

Cho dù bạn đang có kế hoạch xây dựng chuỗi cung ứng quốc tế toàn diện, hay đơn giản chỉ cần quản lý sự gia tăng hàng tồn kho theo mùa, chúng tôi có thể giúp bạn.  Kho của chúng tôi đảm bảo lưu trữ và quản lý hàng hóa tốt nhất có thể. Bạn xác định các yêu cầu cho hàng hóa của mình – tức là thời gian, khối lượng, trình tự và bao bì cho hàng hóa của bạn, được yêu cầu cho các hoạt động vận chuyển trở đi.

Chúng tôi vận hành kho với sự sắp xếp các nhà sản xuất với các kênh khách hàng tương tự. Bằng cách vận hành này giảm chi phí logistics, chi phí được san sẻ và cơ hội được tạo ra bởi sự chia sẻ tài nguyên.

Dịch Vụ

  • Biên nhận hàng hóa bao gồm dàn dựng và kiểm soát
  • Kiểm soát hàng tồn kho
  • Consolidation
  • Kiểm tra theo tiêu chí khách hàng yêu cầu