Fulfillment By Amazon

Fulfillment By Amazon là gì?

Fulfillment By Amazon (FBA) là một dịch vụ được cung cấp bởi Amazonhỗ trợ lưu trữ, đóng gói và vận chuyển cho người bán. Điều này sẽ giảm bớt gánh nặng cho người bán và giúp họ linh hoạt hơn trong hoạt động bán hàng. Chương trình cho phép người bán vận chuyển hàng hóa của họ đến một trung tâm giao nhận của Amazon, nơi các mặt hàng được lưu trữ trong kho cho đến khi chúng được bán. Khi một đơn đặt hàng được đặt, nhân viên của Amazon sẽ chuẩn bị, đóng gói và vận chuyển sản phẩm.

Lợi ích

Tên tuổi Amazon liên kết với các sản phẩm của họ

Đây là một đảm bảo chất lượng mà hầu hết người mua sẽ đánh giá cao, khiến họ có xu hướng hỗ trợ một người bán vì nó. Có tên Amazon được liên kết với các sản phẩm của họ sẽ giúp người bán có được lòng tin của người tiêu dùng, những người mong đợi dịch vụ khách hàng tuyệt vời và giao hàng nhanh chóng với FBA.

Do Amazon có mối quan hệ với các công ty vận chuyển, người bán sử dụng dịch vụ này sẽ có thể trả chi phí ít hơn khi giao hàng so với khi các mặt hàng được giao từ một tài khoản cá nhân.

Tất cả các đơn đặt hàng FBA được xử lý chính xác giống như cách Amazon xử lý hàng hóa của chính mình. Điều này có nghĩa là khi ai đó mua một mặt hàng, Amazon chọn mặt hàng đó từ kho của họ, đóng gói mặt hàng đó và gửi cho người mua.

Dịch Vụ

  • Giúp người bán tiềm năng đăng ký và thiết lập tài khoản với Amazon để họ có thể bắt đầu niêm yết và bán sản phẩm của họ.
  • Xử lý vận chuyển từ kho của người bán hoặc nhà cung cấp đến kho của Amazon để phân phối.