Transloading

Transloading là gì?

Transloading là quá trình vận chuyển container, hàng hóa từ một phương thức vận chuyển (tàu, máy bay) sang phương thức khác (xe lửa, xe tải). Cách vận chuyển này được khuyến nghị khi có nhiều hơn một phương pháp vận chuyển được yêu cầu trong toàn bộ quá trình của lô hàng. Nó được sử dụng phổ biến nhất trong vận chuyển quốc tế và qua các thách thức địa lý khác nhau. Toàn bộ quá trình đôi khi sẽ yêu cầu một số ngày lưu kho hạn chế và ngắn hạn theo nhu cầu.

Lợi Ích

Linh Hoạt

Việc sử dụng các phương thức vận chuyển khác nhau cho phép sự linh hoạt. Vận chuyển hàng hóa của bạn bất cứ nơi nào với bất kỳ phương pháp nào phù hợp nhất với tuyến đường và doanh nghiệp của bạn.

Toàn bộ quá trình được đơn giản hóa thông qua kế hoạch và quản lý thích hợp. Xác định các tuyến đường và phương pháp trước để di chuyển lô hàng của bạn một cách nhanh chóng và có trật tự.

Bởi vì transloading là một hình thức vận chuyển hiệu quả hơn nhiều, nó giúp giảm chi tiêu vận chuyển hàng hóa nội địa. Tải trọng hợp nhất và phương thức vận chuyển linh hoạt cũng cho phép chi phí thấp hơn.

Tại Sao Lựa Chọn Chúng Tôi

Đội ngũ đặc biệt của chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành vận chuyển. Bạn sẽ khó có thể tìm thấy cùng một mức độ tin cậy, kinh nghiệm và tinh thần đồng đội mà bạn tìm thấy tại ASL từ bất kỳ đối thủ nào của chúng tôi trong ngành vận chuyển. Chúng tôi rất háo hức để cho bạn thấy chúng tôi có thể xử lý vận chuyển hàng hóa của bạn một cách khéo léo như thế nào và giải pháp nào có sẵn cho bạn.

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là loại bỏ sự lo lắng về việc đưa sản phẩm của bạn đến đích đúng giờ và dưới ngân sách. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho lô hàng của bạn bằng cách sử dụng mạng lưới vận tải rộng lớn của chúng tôi. Các tùy chọn thiết bị hàng đầu và chuỗi nhà cung cấp đáng tin cậy có nghĩa là chúng tôi có thể đảm nhận các công việc mà đối thủ của chúng tôi chỉ đơn giản là không thể.